-Fungeren als onafhankelijke sparringpartner, vertrouwenspersoon, coach over allerhande zaken binnen het MKB

-Bespreken van uw relatie met bijvoorbeeld accountant en bank

-Optreden als commissaris voor het MKB-bedrijf

 

We kunnen u als onafhankelijk adviseur onder meer begeleiden in relatie tot

 

*de bank onder meer over financieringsvraagstukken. Ook over condities/voorwaarden die de bank stelt

*het zoeken van alternatieve financiers

*uw accountant met betrekking tot financiële administratie/jaarrekeningen etc.

*uw advocaat als het gaat over incasso van vorderingen of andere vraagstukken

*koop of verkoop van uw onderneming of het zoeken naar een samenwerkingspartner 

 

Uit hoofde van bestuurslidmaatschappen ruime bekendheid en ervaring met kerkelijke organisaties en bijv. financiering van kerkgebouwen en pastorieën